0216 481 64 86       

Kentsel Dönüşüm

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Yüzbaşıoğlu Proje, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kentsel dönüşümle ilgili 6306 sayılı yasası uyarınca, yapıların deprem performans analizlerini yapabilmek için verilen lisans belgesini almıştır.

Kentsel Dönüşüm İşlemleri Nasıl Yapılır?

 • Mevcut yapıdan en az bir mülk sahibi firmamıza başvuruda bulunur.
 • Firmamız, yaklaşık 10 gün süre içerisinde deprem risk raporunu hazırlar.
 • Oluşturulan raporun bir nüshası mülk sahibine tutanak ile teslim edilir. Bir nüsha da ilgili belediyenin Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Müdürlüğüne onaylanmak üzere dilekçe ile teslim edilir.
 • Yaklaşık 10 gün içerisinde Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Müdürlüğü hazırlanan raporu onaylar.
 • Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Müdürlüğü, ilgili Tapu Müdürlüğüne yapının riskli olduğuna dair, 6306 sayılı kanun çerçevesinde işlemlerin başlatılması için yazılı başvuruda bulunur.
 • Tapu Müdürlüğü tarafından binanın mevcut mülk tapularına satılamaz şerhi düşürülür. Mülk sahiplerine binaların riskli olduğuna dair yazı gönderir. 60 gün içerisinde binanın boşaltılmasına dair süre verir.
 • Mülk sahipleri Tapu Müdürlüğü tarafından alınan yıkım kararına itiraz edebilir. İtiraz olduğu takdirde üniversite hocaları tarafından oluşturulan komisyon raporu tekrar inceler ve nihai karara varır.
 • Binada verilen süreç içerisinde yıkılır veya güçlendirme için çalışmalara başlanır.

Kentsel Dönüşüm Yıkım İşleminden Sonraki Süreç Nasıl İşler?

 • Mülk sahipleri en az 2/3 çoğunlukla yeni yapılacak yapı için karar alır. Söz konusu mülk sahipleri ya binanın kendileri tarafından yapılması kararını, ya da kat karşılığı müteahhide verilmesi kararını alır.

 Mülk Sahiplerinin Binayı Kendisinin Yapması Süreci Nasıl İşler?

 • Alınan kararla Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Müdürlüğüne başvurulur.
 • Faiz destekli 2 yıl ödemesiz kredi başvurusu yapılır veya Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Müdürlüğünden kira ve taşınma yardımı istenir. Malikler bu iki seçenekten birini seçmek zorundadır.
 • Bina yeniden yapılacaksa veya güçlendirilecekse, projeler hazırlanır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır.
 • Bina projesine göre yeniden yapılır veya güçlendirilir.

Kat Karşılığı Müteahhide Verilme Süreci Nasıl İşler?

 • Bina yıkılır.
 • Projeler müteahhit tarafından hazırlanır / hazırlatılır ve ruhsat alınır.
 • Oluşturulan projeye göre bina inşa edilir.

Kentsel Dönüşüme Razı Olmayan 1/3’lük Kesim Ne Yapmalıdır?

 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği değerlendirme uzmanı değer tespiti yapar.
 • Devlet, 2/3 oranındaki hisse sahiplerinden, diğer hisselerin tespit değeri üzerinden alınmasını ister.
 • 2/3 oranındaki hisse sahipleri bu alımı yapmaz ise 1/3 oranındaki hisse sahiplerinin mülkleri, değeri karşılığında devlet tarafından satın alınır.
 • Eğer devlet alım yapar ise alınan çoğunluk kararına uyar.

DEPREM ANALİZİ ve TAKVİYE PROJELERİ

Deprem Güçlendirme İşlemleri Nasıl Yapılır?

 • Binanızın bulunduğu zeminin gerekli değerlerini tespit etmek için zemin etüdü yapılır.
 • Binanızın projesi varsa, doğru modellemenin yapılabilmesi için mevcut projenin gerçeğiyle uyumlu olup olmadığı gelip yerinde kontrol edilir. Binanızın projesi yoksa firmamızın elemanları tarafından yerinde bina rölövesi çıkartılır.
 • Mevcut binanın TBDY-2018’de (Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği) belirtilen esaslara göre tahribatlı ve tahribatsız tespitler yapılır. (Schmit Çekici testi, röntgen okumaları, sıyırma işlemleri, karot numunelerinin alınması…)
 • Tüm verilerin elde edilmesinin ardından lisanslı programlarla binanızın mevcut dayanımı analiz edilir ve rapor oluşturulur.
 • Oluşturulan rapor müşterilerimize yapılan sunumla A’dan Z’ye açıklanır.
 • Binanın riskli çıkması durumunda takviye edilebilir sonuç alınmış ise, takviye projeleri anlaşıldığı takdirde yapılır.

Binamızın Projesi Yoksa Elde Etmek İçin Ne Yapmalıyız?

 • İkamet etmiş olduğunuz ilçe belediyelerine dilekçe yazarak bina ruhsatınızı almış olduğunuz statik projelere erişebilirsiniz.

ÇSB MURAT KURUM; Binasını kentsel dönüşüme tabi tutan vatandaşlarımızı güvence altına alacak ve kentsel dönüşüm çalışmalarına hız katacak yeni bir finansal çözümü Emlak Katılım Bankamız aracılığıyla hayata geçiriyor, milletimizin hizmetine sunuyoruz.

Emlak Katılım Bankamız, güçlendirme, yerinde dönüşüm ve alansal dönüşüm olmak üzere 3 ana dönüşüm modelinde vatandaşlarımız ile müteahhit firmalar arasındaki sözleşmelerin garantörü olacak, vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için sürecin başından sonuna kadar takipçisi olacak.

Bankamız, müteahhit ile inşaatın teknik verilerini ve vatandaş-müteahhit arasında imzalanan sözleşmeyi değerlendirecek ve uygun olan projeler için müteahhit ile iş bitirme protokolü imzalanacak.

Vatandaşlarımızın Emlak Katılım Bankamızdan kullandığı finansmanlar, iş bitirme garantisi kapsamında, inşaatın ilerleme seviyesine göre müteahhit firmaya aktarılacak.

Vatandaşlarımıza, kentsel dönüşüm maliyetlerini azaltacak finansman destek sağlanacak.

Kentsel dönüşüm kredilerinin kontrollü kullanılması ve inşa faaliyetlerinin tamamlanması garanti altına alacak.

Güçlendirme ve konut kredileri için azami 120 ay vade ile 400 baz puanlık, iş yerleri için de azami 84 ay vade ile 300 baz puanlık kâr payı desteğini finansal çalışmamız çerçevesinde Emlak Katılım Bankamız aracılığıyla vatandaşlarımıza sunacağız.

Kentsel dönüşüm çalışmalarında vatandaşımızın işini kolaylaştıracak ve güvenini sağlayacak projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Afetlere hazır bir Türkiye’yi el birliğiyle inşa edeceğiz.

#TürkiyeninHerYerindeKentselDönüşüm

© 2013-2023 Yüzbaşıoğlu Proje Tasarım:GözdeWeb