0216 481 64 86       

İmar Affı

İMAR AFFI BANA NE FAYDA SAĞLAR

 • Krediye Uygun Olmayan Dairenize, Kat Mülkiyet Tapusu Alırsanız, Kredi ile Satışını Sağlayabilirsiniz.
 • Kaçak Kısımlar için Önceden kesilmiş İdari Para Cezaları ve  Mahkemeler İptal Olur.
 • Elektrik , Su Doğalgaz Bağlanmamış İse Bağlanabilir.
 • Binanız Yasal Hale Gelir.
 1. ADIM YAPI KAYIT BELGESİ ALMAK !

(GEREKLİ BELGELER)

1) e – Devlet şifresi.
2) Geçerli bir cep telefonu numarası.
3) Geçerli bir e-posta adresi.
4) Beyan edilecek yapının adresi.
5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri.
6) Toplam inşaat alanı; konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam alanları (m²).
7) Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı.
8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m²) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)
9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m²).
10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek).
11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi.
12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. Fotoğrağların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.

Müracaat yapıldıktan sonra, cep telefonunuza veya mailinize gelecek harç bedelini yatırarak , “YAPI KAYIT BELGESİ”” alabilirisiniz. Bu bedel konutlarda %3 , işyerlerinde %5 e tekabül etmektedir. Sadece bu şekilde binanız yasal hale gelmiş olur ve idari para cezaları ile mahkemelerden kurtulmuş olursunuz.

 1. ADIM KAT MÜLKİYET TAPUSU ALINMASI

(GEREKLİ BELGELER)

 1. a) Yapı Kayıt Belgesi,
 2. b) Mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak imzalanan ve elektronik ortamda Tapu Müdürlüğüne ibraz edilen proje,
 3. c) İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge,

ç) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim plânı,

 1. d) Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren özel harita mühendislik büroları veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı,

ile birlikte ilgili tapu müdürlüğüne müracaatta bulunulur ve daha evvel Yapı Kayıt Belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelin genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırılmasından sonra tapu müdürlüğünce belirtilen işlemler yapılır. Bu fıkranın (b) bendinde belirtilen projeyi hazırlayan mimar ile (d) bendinde belirtilen zemin tespit tutanağını hazırlayan mühendisler bu belgelerin içeriklerinin doğruluğundan yapı malikleri ile birlikte hukuken sorumludur.

FİRMAMIZ

 1. VE 2. ADIMDA SİZLERE HİZMET VERMEKTEDİR.

 

[pdfviewer width=”100%” height=”600px” beta=”true/false”]http://yuzbasiogluproje.com/wp-content/uploads/2018/06/mar-bar-s-muracaat-k-lavuzu-1-20180612140202.pdf[/pdfviewer]

© 2013-2023 Yüzbaşıoğlu Proje Tasarım:GözdeWeb